วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
จดหมายข่าวห้องสมุด

📣21 มีนาคม #วันป่าไม้โลก (World forestry day) 💗

🌸วันป่าไม้โลก ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี และเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ ทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษย์โลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกยังคงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่โลกทั้งหมดที่เป็นพื้นดิน และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้น เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ และสอดส่องดูแลไม่ให้ต้นไม้ถูกตัดโค่นทำลายมากกว่านี้ห้องสมุดจึงมีเรื่องราวความเป็นมาและคุณค่าของป่าไม้มาฝากกันคะ 🖋
🌸สำหรับในประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้ากรมผู้กำกับดูแล เนื่องในวันป่าไม้โลกจะมีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ แจกจ่ายกล้าไม้ชนิดต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของป่าไม้ และเล็งเห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่จำกัด และรวมถึงการรณรงค์ร่วมกันปลูกป่าในวันนี้ด้วย
🌸ชนิดของป่าไม้
บนพื้นโลกมีป่าไม้ต่าง ๆ มากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สามารถแบ่งป่าในโลกออกไปหลายชนิด คือ
👉1. ป่าศูนย์สูตร (Equatorial Rainforest)
👉2. ป่าร้อนชื้น (Tropical Rain Forest)
👉3. ป่ามรสุม (Monsoon Forest)
👉4. ป่าไม้อบอุ่นไม่ผลัดใบ (Temperate Rainforest)
👉5. ป่าไม้อบอุ่นผลัดใบ (Temperate Deciduous Forest)
👉6.ป่าสน (Needle Leaf Forest)
👉7. ป่าไม้เนื้อแข็งไม่ผลัดใบ (Evergreen Hardwood Forest)
👉8. ป่าสะวันนา (Savanna Woodland)
👉9. ป่าหนามและป่าพุ่มเขตร้อน (Thornbush and Tropical Scrubs)
👉10. ป่ากึ่งทะเลทราย (Semi-desert Woodland)
👉11. พืชพรรณในทะเลทราย (Desert Vegetation)
👉12. ป่าในเขตอากาศหนาว (Cold Woodland)
🌸ขอบคุณข้อมูลดีๆ และสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://hilight.kapook.com/view/68920
#สาระน่ารู้ #วันสำคัญ #library #ห้องสมุดประชาชน #จดหมายข่าวห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองสมุทรสาคร #เพราะหนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์สร้างคนและสร้างชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *