ห้องสมุดงามตาประชาชื่นใจ ซ่อมแซมหลังคาฝั่งด้านห้องคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้าฝนจะมาถึงเพื่อป้องกันฝนตกน้ำรั่วในอาคาร🌧🛠😉

ห้องสมุดประชาชน &#82

Read more