📣วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day)💗

🌸วันสิทธิผู้บริโภคสากล ตรงกับวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี บ้างก็เรียกว่า “วันผู้บริโภคสากล” หรือ “วันคุ้มครองผู้บริโภคสากล” ถือเป็นวันที่ต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองในฐานะผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อควรรู้ที่ไม่ควรมองข้าม
🌸วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day) หมายถึง วันที่ให้ความสำคัญแก่ผู้บริโภคทั่วโลก ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและตระหนักในสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพและปกป้องสิทธิในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทั่วโลก
🌸ตามข้อกำหนดของ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล ระบุว่า ผู้บริโภคมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด 8 ประการ ดังนี้
1. สิทธิที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน
2. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
4. สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างอิสระ
5. สิทธิที่จะร้องเรียนความเป็นธรรม
6. สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย
7. สิทธิที่จะได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภค
8. สิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
🌸สำหรับประเทศไทย มี 2 หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับ สำนักงานอาหารและยา (อย.) เพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งนี้สามารถร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ โทรสายด่วน สคบ. 1166 🖋
🌸ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2336611 และ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *