📣ประชุมออนไลน์ผู้บริหาร ข้าราชการ และหัวหน้างาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2564💓

💗วันที่ 29 เมษายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาครประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 /2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ในช่วงสถานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
✍️ที่ประชุมประธานแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดำเนินงานตามนโยบายของ สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กศน. จังหวัดสมุทรสาคร การเบิกจ่ายงบประมาณ การเงินและการบัญชี ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *