วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
ข่าว กศน.

รมช.กนกวรรณ ยก “กศน.-สช.ลำพูน” สานต่อนโยบายว้าวระดับพรีเมียม ชื่นชมการเตรียมพร้อมเปิดเรียนได้ทั้งจังหวัด

รมช.กนกวรรณ ยก “กศน.-สช.ลำพูน” สานต่อนโยบายว้าวระดับพรีเมียม พร้อมชื่นชมการเตรียมพร้อมเปิดเรียนได้ทั้งจังหวัด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ สช. นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนโรงเรียนเอกชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

“ถือเป็นความโชคดีของชาวลำพูน ที่มีพ่อเมืองที่มีวิสัยทัศน์ วิสัยทาง วิสัยทำ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของความร่วมไม้ร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังของโควิด-19 จนขณะนี้โรงเรียนทุกแห่งพร้อมที่จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทั้งยังวางแนวทางรองรับนักเรียนที่มีข้อจำกัดบางราย ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมในทุกวิถีทาง
ในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ถือว่าสามารถนำนโยบาย WOW ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างตรงจุด มุ่งเน้นให้ครูทุกคน สามารถใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ พัฒนาระบบตรวจผลการเรียน จัดทำสื่อ คลิปวิดีโอ พร้อมเชื่อมโยงไปสู่สถานศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จัดทำสื่อ QR code หนังสือน่าอ่าน เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” คลังภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ส่งมอบและแจกจ่ายเท่าทันต่อการใช้ป้องกันโควิด-19 ที่สำคัญคือ มีการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จนได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาระดับประเทศ และส่งเสริมศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ (OOCC) ในทุกตำบล ส่งผลให้ในปี 2562 มีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ โดย กศน.ตำบลทาขุมเงิน สร้างรายได้ให้คนพื้นที่ กว่า 6 แสนบาท และในปี 2563 ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์สู่แบรนด์ “ONIE” ด้วย
ขอย้ำว่า ให้ทุกคนทุกฝ่าย “การ์ดอย่าตก” คงไว้ซึ่งมาตรการอย่างมีมาตรฐาน พร้อมที่จะเชื่อมประสานเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการทุกภาคส่วน กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนำพาชาวลำพูนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบริบทชุมชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักนายกรัฐมนตรี ศธ.
29/6/2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *