วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการ

📣คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองสมุทรสาคร 😍💗

         วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายศาสตรา จันภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์
         1) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ของห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุมชน ให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานนำไปสู่เป้าที่ตั้งไว้
         2) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
         3) เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธาน “คนสำราญ งานสำเร็จ”
         4) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
         5) เพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
โดยมี นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ บรรณารักษ์ และบุคลากรให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมนิเทศครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *