วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
จดหมายข่าวห้องสมุดสาระน่ารู้

📣5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก🙏 🌸

🙏ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์🙏💖🇹🇭
 
🌸น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้🌸
 
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสาคร✍️
📌วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ 1) เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2) เป็นวันชาติ และ 3) เป็นวันพ่อแห่งชาติ

🇹🇭“วันชาติ”  โดยทั่วไปมักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆ ได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของกษัตริย์ วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่มักจะถือเป็นวันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง”วันชาติ” ของแต่ละประเทศจะเป็นวันใด ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้นๆ ความเป็นมาของวันชาติไทย แต่เดิมกำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งวันชาติของไทยนั้นอยู่มานานถึง 21 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็น “วันชาติ” มาจนถึงปัจจุบัน

💖วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

✍️สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอดและได้เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 แขนง ได้แก่

  1. พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
  2. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
  3. พระบิดาแห่งฝนหลวง
  4. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
  5. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
  6. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
  7. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
  8. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  9. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
🖌ขอขอบคุณข้อมูลดี ภาพสวย และสามารถอ่านพระราชาประวัติเพิ่มเติมได้ที่🌺
https://ka.mahidol.ac.th/king_9/history.html
cr. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
#สาระน่ารู้ #วันสำคัญ #วันคล้ายวันพระราชสมภพ #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ #เพจส่งเสริมการอ่าน #library #ห้องสมุดประชาชน #จดหมายข่าวห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองสมุทรสาคร #เพราะหนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์สร้างคนและสร้างชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *