📣ทำบุญเลี้ยงพระเพลและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ 2564 🙏💓

📣วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

นำโดย นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสมชาย แสงด่วน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกระทุ่มแบน นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวย กศน. อำเภอเมืองสมุทรสาคร และ นายสยาม ชูกร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพ้ว นำคณะข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่สังกัด กศน. จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564🌸

เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติตนด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิต บำเพ็ญกุศลปลูกจิตสาธารณะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง วัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย

📌นางสาวมาลดี สมมา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวเภสุมนต์ จงศรี บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 8 เมษายน 2564 และช่วงบ่ายร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ในกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *